Formularz rejestracji na Konferencję LUMEN 2019

Szanowni Państwo,

Uczestnictwo w Konferencji oraz wieczornym networkingu jest nieodpłatne dla przedstawicieli uczelni. Organizatorzy wydarzenia zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy zgłoszeń i odrzucenia niektórych wniosków udziału.

Uczestnicy Konferencji LUMEN proszeni są o zapewnienie dojazdu i noclegu(ów) we własnym zakresie.

Hotel Courtyard by Marriott, ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa przygotował specjalną ofertę cenową pokoi hotelowych. Pragniemy zaznaczyć, iż liczba pokoi objętych promocyjnymi cenami jest ograniczona. Prosimy o kontakt z Biurem Rezerwacji Hotelu pod tel. (22) 650 01 03/04 lub skorzystanie z linka do rezerwacji. Hasło uprawniające do specjalnej oferty cenowej: „LUMEN”.
Dane uczestnika
Specjalne potrzeby
Dodatkowy opis
Proszę podać informację o alergenach

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konferencji „Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2019”, Warszawa, 19.11.2019


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania informacji o produktach, usługach i wydarzeniach kierowanych do przedstawicieli uczelni

Wyrażam zgodę na informowanie mnie drogą elektroniczną o usługach PCG Academia Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, Jasionka 957f ,36-002 Jasionka, NIP: 5170370170, REGON: 361629511, KRS: 0000560490 Sąd Rejonowy w Rzeszowie oraz partnerów w szczególności o produktach dedykowanych szkolnictwu wyższemu, organizowanych konferencjach, seminariach, konkursach zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest PCG Academia sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce pod adresem: Jasionka 954F, 36-002 Jasionka, KRS: 0000560490.
2 Przestrzeganie zasad ochrony danych w PCG Academia sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pcgacademia.pl.
3.Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
4.Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną internetową (hosting), a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
5.Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
6.Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7.W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.
* Dane obligatoryjne/Brak akceptacji klauzuli uniemożliwia wzięcie udziału w wydarzeniu.